Bhp fachowiec oferuje interesujące szkolenia bhp w formie e-learningu:

 • Szkolenie okresowe dla:
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • pracowników inżynieryjno – technicznych
 • przedstawicieli handlowych
 • służby medycznej ( lekarzy ),
 • nauczycieli ( żłobków, przedszkoli, szkół, uczelni wyższych ),
 • Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem substancji chemicznych i ich mieszanin
 • Szkolenie okresowe pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby
 • A periodic HSW (Health and Safety at Work) training session for:
 • the administrative employee
 • the employer
 • engineers and technicians employees
 • Періодичне навчання-інструктаж з техніки безпеки і гігієни праці для фізичних працівників (okresowe)
 • Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy
 • Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej i zasad ewakuacji
 • Szkolenia prewencyjne z zakresu wiedzy o koronawirusie SARS-Cov-2
 • Preventive training course the SARS-CoV-2 coronavirus