Oferuje szkolenia bhp dla wszystkich grup stanowisk

Szkolenia wstępne bhp dla pracowników zatrudnianych na stanowiskach:

  • administracyjno – biurowych,
  • robotniczych,
  • kierowniczych,
  • praktykantów,
  • uczniów rozpoczynających praktykę zawodową,

Szkolenia okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach:

  • robotniczych co 3 lata,
  • robotniczych wykonujących prace szczególnie niebezpieczne co roku,
  • administracyjno – biurowych co 5 lat,
  • inżynieryjno – technicznych co 5 lat
  • pracodawców i osób kierujących pracownikami co 5 lat,

Wszystkie przeprowadzane szkolenia bhp poprzedzane są wywiadem z Pracodawcą, celem ustalenia specyficznych problemów i zagrożeń jakie mają być poruszane na szkoleniu bhp.