• gaśnice,
  • apteczki pierwszej pomocy,
  • piktogramy,
  • znaki ewakuacyjne,
  • instrukcje,
  • znaki bhp,
  • pachołki,
  • bariery,
  • latarki,
  • taśmy ostrzegawcze