Wiedza oraz doświadczenie sprawiają, że zawsze proponujemy najlepsze rozwiązania w zakresie doboru odzieży ochronnej.

Nasza oferta obejmuje odzież chroniącą przed czynnikami:

  • chemicznymi,
  • biologicznymi,
  • mechanicznymi,
  • termicznymi,
  • atmosferycznymi i wodą,

oraz odzież:

  • przeznaczoną do stosowania w atmosferze zagrożenia wybuchem,
  • chroniącą przed promieniowanie elektromagnetycznym
  • chroniąca przed porażeniem prądem,