Oferuje sporządzenie następującej dokumentacji:

 • protokół powypadkowy w związku z wypadkiem przy pracy,
 • karta wypadku w drodze do / z pracy,
 • wywiad zawodowy OL -10,
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego obejmująca SARS -CoV2
 • instrukcje stanowiskowe,
 • instrukcje bezpiecznego wykonywania robót,,
 • programy instruktażu ogólnego i stanowiskowego,
 • tabele przydziału odzieży roboczej,
 • rejestr wypadków,
 • rejestr chorób zawodowych,
 • roczna analiza stanu bhp,
 • ocena ergonomiczna stanowiska pracy,
 • obliczanie obciążenia układu szkieletowo – mięśniowego,
 • pisma kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy,
 • pisma kierowane do Państwowej Inspekcji Sanitarnej