Obecna sytuacja dotycząca  COVID-19  wymusiła wiele zmian w życiu zawodowym każdego pracownika. Pracodawcy muszą sprostać wielu dodatkowym wymogom oraz wytycznym.  Zmieniły się przepisy dotyczące szkoleń bhp pracowników w czasie pandemii  oraz ich badań lekarskich. W celu ograniczenia rozprzestrzenienia się koronawirusa dopuszczono możliwość szkolenia on-line nowo zatrudnianych pracowników a dokładnie przeprowadzenie instruktażu ogólnego bhp dla wszystkich zatrudnianych pracowników, których należy przeszkolić w pierwszym dniu pracy. Zorganizowanie tego szkolenia bhp spoczywa na każdym pracodawcy.

Główny Inspektorat Pracy w marcu 2020 poinformował w swoim komunikacie o następujących ułatwieniach:


· Badanie wstępne i kontrolne może być przeprowadzone przez lekarza medycyny prace ale również przez innych lekarzy,


·  Szkolenia wstępne bhp mogą być przeprowadzane w formie zdalnej również przy zastosowaniu platformy e-learningowej. Forma zdalna szkolenia wstępnego bhp dotyczy tylko pierwszej części takiego szkolenia czyli instruktaż ogólny bhp. Instruktaż stanowiskowy musi nadal być przeprowadzony w formie stacjonarnej.

Szkolenia bhp i kursy online są bezpiecznym rozwiązaniem dla pracodawców oraz pracowników, ponieważ ograniczają bezpośredni kontakt osób co ma wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2. 


·