Od czasu pojawienia się pandemii przedsiębiorcy borykają się z dużymi trudnościami przy zatrudnianiu nowych pracowników. Znacząco spadła dostępność pracowników służby bhp oraz wydłużył się czas oczekiwania na szkolenia wstępne oraz okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Idealnym rozwiązaniem w obecnej sytuacji mogą być szkolenia e-learningowe, które mogą odbyć pracownicy na niektórych stanowiskach pracy.